Poistenie auta – cena

Automobily sa v súčasnosti stali neodmysliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Bežne ho využívame na kratšie či dlhšie vzdialenosti, a niektorí majitelia sa oň starajú lepšie ako domáceho miláčika. Je preto dôležité, aby ste ihneď vedeli zistiť cenu za poistenie auta. Zo zákona musí byť poistené každé jedno vozidlo, ktoré je súčasťou cestnej premávky. Označujeme ho ako povinné zmluvné poistenie, skrátene PZP. Na zvážení každého majiteľa je potom uzatvorenie havarijného poistenia alebo iných pripoistení. Preto, aby bolo auto dobre chránené v prípade nehody či iných nepredvídaných okolností. Najlepšie si je teda zistiť cenu za poistenie auta vopred na internete na stránke https://finermat.sk/poistenie-auta/.

Ako uzavrieť poistenie auta?

Dajte si pozor na správne poistenie auta

Najjednoduchším riešením je pozrieť si ponuky jednotlivých poskytovateľov na internete. Web https://finermat.sk/  je na to ideálnou možnosťou. Poistenie auta si môžete najlacnejšie uzavrieť online. Cenové ponuky zverejnené na internete sú totožné s tými, ktoré by ste získali aj v kamennej pobočke. Uzatvorením zmluvy online tak ušetríte čas. Jednou z možností pri hľadaní je aj využitie služieb finančného sprostredkovateľa. Ten však bude hľadieť aj na svoju províziu a tak sa môže vaša poistka ľahko predražiť.

Pred samotným uzatvorením poistenia s dobrou cenou je dobré, aby ste sa zamysleli, čo všetko očakávate, ktoré služby by malo určite obsahovať a teda ste za ne ochotní si aj priplatiť. Na zamyslenie v tomto prípade prichádzajú do úvahy pripoistenia poškodenia čelného skla, stretu so zverou a pripoistenie proti živlom. Nehody, kedy dochádza k prasknutiu čelného alebo iného skla na aute je na Slovensku pomerne bežné, a to hlavne v období po zimnej údržbe, kedy sa na vozovkách nachádza množstvo drobných kamienkov. Ani neviete ako, a jeden takýto sa od pred vami idúceho vozidla odrazí priamo do vášho skla.

Aj keď PZP kryje takúto nehodu, poisťovne sa jej uznaniu bránia. Preto je vhodné uzavrieť aj toto pripoistenie auta, aj keď budete musieť obetovať pár eur naviac. Ušetríte si ale zbytočne starosti navyše, ktoré by ste mali pri naťahovaní sa s poisťovňou. Na Slovensku je pomerne častý aj stret s divou zverou. Takéto nehody bývajú často fatálne, statný jeleň či diviak dokáže na aute napáchať poriadnu škodu, niekedy aj úplne zničiť, o ujme na zdraví ani nehovoriac. Takisto stojí na zamyslenie aj poistenie proti živlom. Výkyvy počasia v dnešnej dobe sú pomerne časté, letné búrky sú sprevádzané silným vetrom. Ľahko dôjde k pádu stromu či jeho časti na automobil, v zime zase môže škodu napáchať snehová búrka. Nebezpečné pre karosériu je aj silné krupobitie.

Čo je jeho súčasťou?

Súčasťou každého dobrého poistenia auta by mali byť asistenčné služby. Aj keď sú už zväčša poskytované bezplatne, ich dôležitosť oceníte hlavne v prípade nehody alebo poruchy. V rámci týchto služieb býva zahrnutá:

 • oprava auta na mieste,
 • doplnenie paliva,
 • odťah do najbližšieho autoservisu,
 • či uhradenie nákladov na nevyhnutné ubytovanie.

Asistenčné služby sú k dispozícii aj v zahraničí. Predovšetkým tam, v neznámom prostredí, určite oceníte, keď sa môžete na niekoho obrátiť, kto vám dokáže poradiť a pomôcť.

Pokiaľ máte pocit, že vaša súčasné poistenie auta už nespĺňa vami požadované kritériá, pokojne sa poobzerajte po niečom lepšom. Online si rýchlo overíte, či existuje ponuka so všetkými vašimi požiadavkami a v akej cene. Ak teda budete chcieť zmeniť poskytovateľa, musíte včas túto skutočnosť oznámiť súčasnej poisťovni. Výpoveď zmluvy je potrebné doručiť najneskôr šesť týždňov pred ukončením zmluvy. Poistenie auta vám môže byť vypovedané aj zo strany poisťovne, a to z dôvodu neplatenia. Tejto možnosti by ste sa však mali vyhnúť, aby nenastala situácia, že istý čas nebudete poistený u žiadneho poskytovateľa.

Cena za poistenia auta

Cena môže byť výrazne rozdielnaCena poistenia auta sa odvíja  od viacerých faktorov. Dôležité však je, že tieto nemusíte nejako zvlášť skúmať a riešiť ich osobne alebo telefonicky na pobočke. Dnes stačí, ak máte pripojenie na internet. Tak si jednoducho vyhľadáte online kalkulačku, ktorá po zadaní relevantných údajov zobrazí ponuky všetkých poisťovní naraz. Kalkulačka vám ukáže nielen cenu, ale aj rozdiely medzi dostupnými produktmi. Teda či v rámci poistenia sú už zahrnuté aj napríklad asistenčné služby, poistenie čelného skla, aké je krytie poistnej udalosti a pod. Na jednom mieste tak máte všetky dostupné informácie, vďaka ktorým sa môžete zodpovedne rozhodnúť pre najlepšie poistenie auta. Zmluvu môžete hneď aj uzatvoriť jedným klikom na ponuku vybranej poisťovne. Celá komunikácia prebieha online. Nemusíte sa obávať, že kamenná pobočka sa nenachádza vo vašom meste.

Pokiaľ vám ide len o najlacnejšiu cenu poistenia, tak k tomu potrebujete mať predovšetkým roky bez nehody. Poisťovne tiež dajú nižšiu cenu starším, teda skúsenejším vodičom, ktorí majú deti a pochádzajú z menšieho mesta. Úlohu samozrejme zohráva aj typ vozidla, ktoré vlastníte. Poisťovne ale často poskytujú aj rôzne zľavy. Napríklad ak už máte v danej spoločnosti uzatvorenú nejakú inú zmluvu, prípadne máte preukaz ZŤP. Údaje do kalkulačky je preto potrebné zadávať pravdivo a precízne.

Pozrite si podiel jednotlivých poisťovní na našom trhu. Poskytujú toho viacej, napríklad aj poistenie auta. Patria medzi ne:

 • Allianz
 • AXA
 • Generali
 • Genertel
 • Groupama
 • KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
 • KOOPERATIVA
 • Onlia
 • Union
 • UNIQA
 • Wüstenrot

Aký je vlastne rozdiel medzi PZP a havarijným poistením?

Základným rozdielom je, že PZP je zo zákona povinné pre každé motorové vozidlo, ktoré sa pohybuje po slovenských cestách a havarijné poistenie auta je na dobrovoľnej báze každého majiteľa auta. A ďalším dôležitým faktorom je, že z povinného zmluvného poistenia poisťovňa prepláca škodu, ktorú vy spôsobíte inému vodičovi, nehradí však škodu na vašom aute. Na to slúži práve havarijné poistenie. Súčasťou takejto zmluvy je aj tzv. spoluúčasť. To znamená, že ako majiteľ vozidla sa spolupodieľate na vzniknutej škode.

Výšku spoluúčasti si môžete zvoliť, vo všeobecnosti platí, že čím vyššia spoluúčasť, tým bude nižšia cena poistky. Niektoré poisťovne pri vyplácaní plnenia uplatňujú tzv. amortizáciu. Je to zníženie ceny opravy podľa veku vozidla alebo podľa počtu najazdených kilometrov. V prípade ak by ste sa rozhodovali pri škodovej udalosti, či je to lepšie preplatiť cez PZP alebo cez havarijné poistenie, tak pri prvom spôosobe Vám poisťovňa preplatí všetky náklady, ktoré jej vyfakturujete. Pri havarijnom poistení Vám poisťovňa môže určiť v akom servise si máte dať auto opraviť a aké diely na to môžete použiť.

Leave a Reply