Cestovné poistenie

cestovné poistenieNa Slovensku funguje už roky systém povinného zdravotného poistenia. Zdravotné poisťovne svojim klientom poskytujú aj EHIC, čiže Európsky preukaz zdravotného poistenia. Vďaka tomuto preukazu vás ošetria vo všetkých krajinách Európskej únie. Preto si mnohí Slováci myslia, že pri vycestovaní im postačuje pre prípad ošetrenia tento preukaz. Kartička im síce zaistí základné ošetrenie, no nekryje už ďalšie výdavky s tým spojené, ako lieky, následnú starostlivosť či prevoz domov, ak si to zdravotný stav vyžaduje. Preto je dobré, aby ste si pred vycestovaním zabezpečili aj komerčné cestovné poistenie. Toto poistenie si samozrejme viete ľahko uzatvoriť aj online.

Čo je to cestovné poistenie a prečo je dobré sa dať poistiť?

Cestovné poistenie slúži vo svojej podstate na krytie liečebných nákladov pri vycestovaní do zahraničia. Čiže v prípade:

 • neočakávanej udalosti,
 • úrazu,
 • bolesti zubov,
 • žalúdočných problémov a podobne,

vám poisťovňa preplatí náklady, ktoré ste museli vynaložiť na takéto nevyhnutné ošetrenie, na lieky a prípadne aj na prevoz do domovskej krajiny, ak si to zdravotný stav klienta vyžaduje. To je krytie, ktoré ponúka základné cestovné poistenie. Pokiaľ si uzatvoríte komplexné poistenie alebo cestujete prostredníctvom cestovnej agentúry, ktoré väčšinou toto poistenie poskytujú automaticky k zájazdu, tak v rámci poistenia máte kryté náklady nielen na zdravotnú starostlivosť, ale aj napr.:

 • aj na krádež či poškodenie batožiny,
 • na právnu pomoc,
 • asistenčné služby
 • a iné.

Cestovné poistenie si môžete uzatvoriť buď konkrétny termín, na ktorý máte zabookovanú dovolenku, vtedy hovoríme o krátkodobom cestovnom poistení. Ak cestujete do zahraničia častejšie, ušetríte, ak si uzatvoríte celoročné cestovné poistenie. Poisťovne v rámci celoročného poistenia poskytujú niekoľko typov produktov, ktoré sú zostavené najmä na základe typu a účelu cesty. Takto rozlišujeme:

 • celoročné cestovné poistenie s viacnásobným výjazdom počas roka
 • celoročné cestovné poistenie bez nutnosti návratu do vlasti počas roka
 • viacročné cestovné poistenie
 • celoročné poistenie do hôr

Aké sú výhody?

Nohy z autaVýhody cestovného poistenia sú nesporné. Nikdy totiž nemôžete vedieť, čo sa vám prihodí. Aj keď každý z nás si určite predstavuje, že svoju dovolenku strávi pohodovo, nikdy si nemôžete byť istý, že sa vám neprihodí niečo neočakávané. Napríklad žalúdočné ťažkosti bývajú pomerne bežné v niektorých mimoeurópskych, ale zato populárnych dovolenkových destináciách. Alebo bolesť zubov sa ozve práve počas najlepšej zábavy na dovolenke a vy musíte vyhľadať lekárske ošetrenie. Prípadne chcete vyskúšať niečo z ponúkaných športových atrakcií a stane sa vám pri tom úraz. Všetky tieto prípady je možné ľahko vyriešiť, s preukazom európskeho zdravotného poistenia vás ošetria v každom verejnom zdravotníckom zariadení v rámci krajín EU. Ale ďalšie náklady by ste museli znášať z vlastného vrecka. Zaplatiť by ste si museli aj ak by ste sa nechali ošetriť v súkromnom zariadení. Ak by ste ale mali uzatvorené cestovné poistenie, všetky náklady vám budú preplatené.

Pripoistenia k cestovnému poisteniu

Operácia a nástrojePokiaľ nemáte uzatvorené komplexné cestovné poistenie, je dobré, aby ste sa pripoistili aj voči niektorým ďalším rizikám. Zvážiť by ste mali predovšetkým poistenie batožiny a osobných vecí. Aj keď na dovolenku by ste si so sebou nemali brať cenné veci, v dnešnej dobe svoj mobilný telefón už asi nikto nenechá doma. A jeho strata či poškodenie počas dovolenky by vás iste mrzela. Veci ako šperky alebo drahšia elektronika by mali byť dokonca poistené samostatne a nie v rámci poistenia batožiny. Pokiaľ viete, že na dovolenke sa budete venovať aj nejakým tým športovým aktivitám, taktiež si ich pripoistite, pretože obyčajné cestovné poistenie by vám úraz spôsobený pri športe nekrylo.

Ďalším pripoistením, ktoré by ste mali pred cestou zvážiť, je poistenie zodpovednosti za škodu. Oplatí sa v prípade, že spôsobíte škodu tretej osobe, či už na majetku alebo na zdraví. Poisťovňa vám preplatí náklady, ktoré by si od vás poškodená osoba alebo inštitúcia vymáhala na súde a tiež aj súdne poplatky. Medzi najčastejšie pripoistenia patria ešte aj poistenie úrazu a poistenie storna zájazdu.

Možno máte pocit, že proces uzatvorenia cestovného poistenia je príliš zložitý a poistenie bude takto veľmi drahé. No opak je pravdou. Najlacnejšie cestovné poistenie si dokážete nájsť aj na internete a uzatvoriť ho online. To všetko pomocou online kalkulačky. Zvážte aj poistenie auta.

Ako postupovať v prípade poistnej udalosti?

Ak sa vám už na dovolenke prihodil úraz alebo vás postihli zdravotné ťažkosti a vy musíte vyhľadať lekársku pomoc, je dobré, aby ste vedeli, ako postupovať. V prvom rade by ste mali kontaktovať asistenčné služby. Tam vám poradia a pomôžu s ďalším postupom. Preto je nevyhnutné, aby ste mali číslo na asistenčnú službu uloženú v mobilnom telefóne a mohli ju kedykoľvek kontaktovať. Pri volaní asistenčnej služby by ste v prvom rade mali uviesť meno a priezvisko a číslo poistnej zmluvy, dobu platnosti poistenia a kontakt na miesto, kde sa nachádzate. Samozrejme musíte opísať poistnú udalosť. Pri samotnej návšteve lekára by ste si mali od neho vyžiadať potvrdenie o ošetrení a o zaplatení všetkých poplatkov. Ak bola k poistnej udalosti privolaná aj polícia, tak samozrejme budete potrebovať pre poisťovňu aj policajnú správu.

Po príchode domov by ste mali čo najskôr kontaktovať poisťovňu. Po predložení všetkých potrebných dokladov, ako zdravotná dokumentácia či policajná správa, vám bude do pár dní vyplatené poistné plnenie. Môže sa ale aj stať, že poistná udalosť nie je z cestovného poistenia krytá, to je napríklad vtedy, ak by sa vám úraz stal pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok. V takom prípade vám poisťovňa odmietne preplatiť náklady.

Leave a Reply