Cestovné poistenie

cestovné poistenieNa Slovensku funguje už roky systém povinného zdravotného poistenia. Zdravotné poisťovne svojim klientom poskytujú aj EHIC, čiže Európsky preukaz zdravotného poistenia. Vďaka tomuto preukazu vás ošetria vo všetkých krajinách Európskej únie. Preto si mnohí Slováci myslia, že pri vycestovaní im postačuje pre prípad ošetrenia tento preukaz. Kartička im síce zaistí základné ošetrenie, no nekryje už ďalšie výdavky s tým spojené, ako lieky, následnú starostlivosť či prevoz domov, ak si to zdravotný stav vyžaduje. Preto je dobré, aby ste si pred vycestovaním zabezpečili aj komerčné cestovné poistenie. Toto poistenie si samozrejme viete ľahko uzatvoriť aj online.

Čo je to cestovné poistenie a prečo je dobré sa dať poistiť?

Cestovné poistenie slúži vo svojej podstate na krytie liečebných nákladov pri vycestovaní do zahraničia. Čiže v prípade:

 • neočakávanej udalosti,
 • úrazu,
 • bolesti zubov,
 • žalúdočných problémov a podobne,

vám poisťovňa preplatí náklady, ktoré ste museli vynaložiť na takéto nevyhnutné ošetrenie, na lieky a prípadne aj na prevoz do domovskej krajiny, ak si to zdravotný stav klienta vyžaduje. To je krytie, ktoré ponúka základné cestovné poistenie. Pokiaľ si uzatvoríte komplexné poistenie alebo cestujete prostredníctvom cestovnej agentúry, ktoré väčšinou toto poistenie poskytujú automaticky k zájazdu, tak v rámci poistenia máte kryté náklady nielen na zdravotnú starostlivosť, ale aj napr.:

 • aj na krádež či poškodenie batožiny,
 • na právnu pomoc,
 • asistenčné služby
 • a iné.

Cestovné poistenie si môžete uzatvoriť buď konkrétny termín, na ktorý máte zabookovanú dovolenku, vtedy hovoríme o krátkodobom cestovnom poistení. Ak cestujete do zahraničia častejšie, ušetríte, ak si uzatvoríte celoročné cestovné poistenie. Poisťovne v rámci celoročného poistenia poskytujú niekoľko typov produktov, ktoré sú zostavené najmä na základe typu a účelu cesty. Takto rozlišujeme:

 • celoročné cestovné poistenie s viacnásobným výjazdom počas roka
 • celoročné cestovné poistenie bez nutnosti návratu do vlasti počas roka
 • viacročné cestovné poistenie
 • celoročné poistenie do hôr

Aké sú výhody?

Nohy z autaVýhody cestovného poistenia sú nesporné. Nikdy totiž nemôžete vedieť, čo sa vám prihodí. Aj keď každý z nás si určite predstavuje, že svoju dovolenku strávi pohodovo, nikdy si nemôžete byť istý, že sa vám neprihodí niečo neočakávané. Napríklad žalúdočné ťažkosti bývajú pomerne bežné v niektorých mimoeurópskych, ale zato populárnych dovolenkových destináciách. Alebo bolesť zubov sa ozve práve počas najlepšej zábavy na dovolenke a vy musíte vyhľadať lekárske ošetrenie. Prípadne chcete vyskúšať niečo z ponúkaných športových atrakcií a stane sa vám pri tom úraz. Všetky tieto prípady je možné ľahko vyriešiť, s preukazom európskeho zdravotného poistenia vás ošetria v každom verejnom zdravotníckom zariadení v rámci krajín EU. Ale ďalšie náklady by ste museli znášať z vlastného vrecka. Zaplatiť by ste si museli aj ak by ste sa nechali ošetriť v súkromnom zariadení. Ak by ste ale mali uzatvorené cestovné poistenie, všetky náklady vám budú preplatené.

Pripoistenia k cestovnému poisteniu

Operácia a nástrojePokiaľ nemáte uzatvorené komplexné cestovné poistenie, je dobré, aby ste sa pripoistili aj voči niektorým ďalším rizikám. Zvážiť by ste mali predovšetkým poistenie batožiny a osobných vecí. Aj keď na dovolenku by ste si so sebou nemali brať cenné veci, v dnešnej dobe svoj mobilný telefón už asi nikto nenechá doma. A jeho strata či poškodenie počas dovolenky by vás iste mrzela. Veci ako šperky alebo drahšia elektronika by mali byť dokonca poistené samostatne a nie v rámci poistenia batožiny. Pokiaľ viete, že na dovolenke sa budete venovať aj nejakým tým športovým aktivitám, taktiež si ich pripoistite, pretože obyčajné cestovné poistenie by vám úraz spôsobený pri športe nekrylo.

Ďalším pripoistením, ktoré by ste mali pred cestou zvážiť, je poistenie zodpovednosti za škodu. Oplatí sa v prípade, že spôsobíte škodu tretej osobe, či už na majetku alebo na zdraví. Poisťovňa vám preplatí náklady, ktoré by si od vás poškodená osoba alebo inštitúcia vymáhala na súde a tiež aj súdne poplatky. Medzi najčastejšie pripoistenia patria ešte aj poistenie úrazu a poistenie storna zájazdu.

Možno máte pocit, že proces uzatvorenia cestovného poistenia je príliš zložitý a poistenie bude takto veľmi drahé. No opak je pravdou. Najlacnejšie cestovné poistenie si dokážete nájsť aj na internete a uzatvoriť ho online. To všetko pomocou online kalkulačky. Zvážte aj poistenie auta.

Ako postupovať v prípade poistnej udalosti?

Ak sa vám už na dovolenke prihodil úraz alebo vás postihli zdravotné ťažkosti a vy musíte vyhľadať lekársku pomoc, je dobré, aby ste vedeli, ako postupovať. V prvom rade by ste mali kontaktovať asistenčné služby. Tam vám poradia a pomôžu s ďalším postupom. Preto je nevyhnutné, aby ste mali číslo na asistenčnú službu uloženú v mobilnom telefóne a mohli ju kedykoľvek kontaktovať. Pri volaní asistenčnej služby by ste v prvom rade mali uviesť meno a priezvisko a číslo poistnej zmluvy, dobu platnosti poistenia a kontakt na miesto, kde sa nachádzate. Samozrejme musíte opísať poistnú udalosť. Pri samotnej návšteve lekára by ste si mali od neho vyžiadať potvrdenie o ošetrení a o zaplatení všetkých poplatkov. Ak bola k poistnej udalosti privolaná aj polícia, tak samozrejme budete potrebovať pre poisťovňu aj policajnú správu.

Po príchode domov by ste mali čo najskôr kontaktovať poisťovňu. Po predložení všetkých potrebných dokladov, ako zdravotná dokumentácia či policajná správa, vám bude do pár dní vyplatené poistné plnenie. Môže sa ale aj stať, že poistná udalosť nie je z cestovného poistenia krytá, to je napríklad vtedy, ak by sa vám úraz stal pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok. V takom prípade vám poisťovňa odmietne preplatiť náklady.

Poistenie auta

Automobily sa v súčasnosti stali neodmysliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Bežne ho využívame na kratšie či dlhšie vzdialenosti, a niektorí majitelia sa oň starajú lepšie ako domáceho miláčika. Je preto dôležité, aby ste mysleli aj na poistenie auta. Zo zákona musí byť poistené každé jedno vozidlo, ktoré je súčasťou cestnej premávky. Označujeme ho ako povinné zmluvné poistenie, skrátene PZP. Na zvážení každého majiteľa je potom uzatvorenie havarijného poistenia alebo iných pripoistení. Preto, aby bolo auto dobre chránené v prípade nehody či iných nepredvídaných okolností.

Ako uzavrieť poistenie auta?

Dajte si pozor na správne poistenie auta

Najjednoduchším riešením je pozrieť si ponuky jednotlivých poskytovateľov na internete. Poistenie auta si môžete najlacnejšie uzavrieť online. Ponuky zverejnené na internete sú totožné s tými, ktoré by ste získali aj v kamennej pobočke. Uzatvorením zmluvy online tak ušetríte čas. Jednou z možností pri hľadaní je aj využitie služieb finančného sprostredkovateľa. Ten však bude hľadieť aj na svoju províziu a tak sa môže vaša poistka ľahko predražiť.

Pred samotným uzatvorením poistenia je dobré, aby ste sa zamysleli, čo všetko očakávate, ktoré služby by malo určite obsahovať a teda ste za ne ochotní si aj priplatiť. Na zamyslenie v tomto prípade prichádzajú do úvahy pripoistenia poškodenia čelného skla, stretu so zverou a pripoistenie proti živlom. Nehody, kedy dochádza k prasknutiu čelného alebo iného skla na aute je na Slovensku pomerne bežné, a to hlavne v období po zimnej údržbe, kedy sa na vozovkách nachádza množstvo drobných kamienkov. Ani neviete ako, a jeden takýto sa od pred vami idúceho vozidla odrazí priamo do vášho skla.

Aj keď PZP kryje takúto nehodu, poisťovne sa jej uznaniu bránia. Preto je vhodné uzavrieť aj toto pripoistenie auta, aj keď budete musieť obetovať pár eur naviac. Ušetríte si ale zbytočne starosti navyše, ktoré by ste mali pri naťahovaní sa s poisťovňou. Na Slovensku je pomerne častý aj stret s divou zverou. Takéto nehody bývajú často fatálne, statný jeleň či diviak dokáže na aute napáchať poriadnu škodu, niekedy aj úplne zničiť, o ujme na zdraví ani nehovoriac. Takisto stojí na zamyslenie aj poistenie proti živlom. Výkyvy počasia v dnešnej dobe sú pomerne časté, letné búrky sú sprevádzané silným vetrom. Ľahko dôjde k pádu stromu či jeho časti na automobil, v zime zase môže škodu napáchať snehová búrka. Nebezpečné pre karosériu je aj silné krupobitie.

Čo je jeho súčasťou?

Súčasťou každého dobrého poistenia auta by mali byť asistenčné služby. Aj keď sú už zväčša poskytované bezplatne, ich dôležitosť oceníte hlavne v prípade nehody alebo poruchy. V rámci týchto služieb býva zahrnutá:

 • oprava auta na mieste,
 • doplnenie paliva,
 • odťah do najbližšieho autoservisu,
 • či uhradenie nákladov na nevyhnutné ubytovanie.

Asistenčné služby sú k dispozícii aj v zahraničí. Predovšetkým tam, v neznámom prostredí, určite oceníte, keď sa môžete na niekoho obrátiť, kto vám dokáže poradiť a pomôcť.

Pokiaľ máte pocit, že vaša súčasné poistenie auta už nespĺňa vami požadované kritériá, pokojne sa poobzerajte po niečom lepšom. Online si rýchlo overíte, či existuje ponuka so všetkými vašimi požiadavkami a v akej cene. Ak teda budete chcieť zmeniť poskytovateľa, musíte včas túto skutočnosť oznámiť súčasnej poisťovni. Výpoveď zmluvy je potrebné doručiť najneskôr šesť týždňov pred ukončením zmluvy. Poistenie auta vám môže byť vypovedané aj zo strany poisťovne, a to z dôvodu neplatenia. Tejto možnosti by ste sa však mali vyhnúť, aby nenastala situácia, že istý čas nebudete poistený u žiadneho poskytovateľa.

Cena poistenia auta

Cena môže byť výrazne rozdielnaCena poistenia auta sa odvíja  od viacerých faktorov. Dôležité však je, že tieto nemusíte nejako zvlášť skúmať a riešiť ich osobne alebo telefonicky na pobočke. Dnes stačí, ak máte pripojenie na internet. Tak si jednoducho vyhľadáte online kalkulačku, ktorá po zadaní relevantných údajov zobrazí ponuky všetkých poisťovní naraz. Kalkulačka vám ukáže nielen cenu, ale aj rozdiely medzi dostupnými produktmi. Teda či v rámci poistenia sú už zahrnuté aj napríklad asistenčné služby, poistenie čelného skla, aké je krytie poistnej udalosti a pod. Na jednom mieste tak máte všetky dostupné informácie, vďaka ktorým sa môžete zodpovedne rozhodnúť pre najlepšie poistenie auta. Zmluvu môžete hneď aj uzatvoriť jedným klikom na ponuku vybranej poisťovne. Celá komunikácia prebieha online. Nemusíte sa obávať, že kamenná pobočka sa nenachádza vo vašom meste.

Pokiaľ vám ide len o najlacnejšiu cenu poistenia, tak k tomu potrebujete mať predovšetkým roky bez nehody. Poisťovne tiež dajú nižšiu cenu starším, teda skúsenejším vodičom, ktorí majú deti a pochádzajú z menšieho mesta. Úlohu samozrejme zohráva aj typ vozidla, ktoré vlastníte. Poisťovne ale často poskytujú aj rôzne zľavy. Napríklad ak už máte v danej spoločnosti uzatvorenú nejakú inú zmluvu, prípadne máte preukaz ZŤP. Údaje do kalkulačky je preto potrebné zadávať pravdivo a precízne.

Pozrite si podiel jednotlivých poisťovní na našom trhu. Poskytujú toho viacej, napríklad aj cestovné poistenie. Patria medzi ne:

 • Allianz
 • AXA
 • Generali
 • Genertel
 • Groupama
 • KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
 • KOOPERATIVA
 • Onlia
 • Union
 • UNIQA
 • Wüstenrot

Aký je vlastne rozdiel medzi PZP a havarijným poistením?

Základným rozdielom je, že PZP je zo zákona povinné pre každé motorové vozidlo, ktoré sa pohybuje po slovenských cestách a havarijné poistenie auta je na dobrovoľnej báze každého majiteľa auta. A ďalším dôležitým faktorom je, že z povinného zmluvného poistenia poisťovňa prepláca škodu, ktorú vy spôsobíte inému vodičovi, nehradí však škodu na vašom aute. Na to slúži práve havarijné poistenie. Súčasťou takejto zmluvy je aj tzv. spoluúčasť. To znamená, že ako majiteľ vozidla sa spolupodieľate na vzniknutej škode.

Výšku spoluúčasti si môžete zvoliť, vo všeobecnosti platí, že čím vyššia spoluúčasť, tým bude nižšia cena poistky. Niektoré poisťovne pri vyplácaní plnenia uplatňujú tzv. amortizáciu. Je to zníženie ceny opravy podľa veku vozidla alebo podľa počtu najazdených kilometrov. V prípade ak by ste sa rozhodovali pri škodovej udalosti, či je to lepšie preplatiť cez PZP alebo cez havarijné poistenie, tak pri prvom spôosobe Vám poisťovňa preplatí všetky náklady, ktoré jej vyfakturujete. Pri havarijnom poistení Vám poisťovňa môže určiť v akom servise si máte dať auto opraviť a aké diely na to môžete použiť.